Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortaları Hakkında Önemli Duyuru

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 29/5/2013 tarihinden itibaren;

Ülkemizde öğrenim gören bütün uluslararası öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır.

29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Bu şekilde genel sağlık sigortası tescilleri yapılan uluslararası öğrencilerin, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir. (1/7/2014-31/12/2014 tarihleri için bu tutar aylık 45,36 TL’dir) 

Diğer taraftan, yürürlükteki Kanunlar çerçevesinde tescili yapılan uluslararası öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona ermektedir.

Öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortalısı olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan uluslararası öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır. 

Bu nedenle uluslararası öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler

Uluslararası Öğrencilerin, talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösteren öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir (1) yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Sayfa Özeti: Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortaları Hakkında Önemli Duyuru

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi