Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası Öğrenciler için Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Broşürü

Akdeniz Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO) olarak, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizde eğitim almak isteyen Uluslararası Öğrenci adaylarını; Üniversitemize başvuru süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz “Uluslararası Öğrenciler için Önlisans ve Lisans Programlarına Başvuru Süreci”” ile “ Uluslararası Öğrenciler için Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Broşürleri UİO web sayfamızın http://intstudents.akdeniz.edu.tr/_dinamik/251/198.pdf ve http://uio.akdeniz.edu.tr/_dinamik/222/1213.pdf linklerinde yayınlanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak hazırlamış olduğumuz diğer yayınlar ise web sayfamızın http://uio.akdeniz.edu.tr/yayinlarimiz  linkinde yayınlanmaktadır.

Saygılarımızla,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Sayfa Özeti: Uluslararası Öğrenciler için Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Broşürü

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi