Akdeniz Üniversitesi

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş Kontenjanları

Sevgili Uluslararası Öğrencilerimiz

2015-2016 eğitim öğretim yılında üniversitemiz önlisans ve lisans diploma programları için ayrılan Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarına http://oid.akdeniz.edu.tr/_dinamik/75/1655.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Önemli not: Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • Abitur
  • Fransız Bakaloryası
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Sayfa Özeti: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş Kontenjanları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi