Akdeniz Üniversitesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş Kontenjanları

Sevgili Uluslararası Öğrenci Adaylarımız,

2017-2018 eğitim öğretim yılında Uluslararası Öğrenciler için Üniversitemiz ön lisans ve lisans diploma programlarına Başvuru Koşullarına http://oidb.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/yurtdisi.pdf, Ön Lisans Kontenjanlara http://oidb.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2017/05/%C3%B6nlisans-yatay-gecis.pdf, Lisans Kontenjanlarına http://oidb.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2017/05/lisans-yatay-gecis.pdf linklerinden  ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yatay geçiş yapacak öğrencilerin Yatay Geçiş Başvuru Formunu doldurarak 31 Temmuz-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında diğer belgelerle birlikte ilgili Fakülte/Meslek yüksekokulu Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemli not: Yurtdışında öğrenime başlayan öğrenciler, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında üniversiteye başladıkları yıla ait ÖSYS sonuç belgelerini sunmaları gerekmektedir.

ÖSYS Sonuç belgesine eşdeğer kabul edilen belgeler:

  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • Abitur (Minimum 4 Puan)
  • Fransız Bakaloryası (Minimum 12)
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB-Minimum 28)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis-Maximum 12)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita-Minimum 70)

Başarı dileklerimizle.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Sayfa Özeti: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş Kontenjanları

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi