Akdeniz Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

 • Türkçe Dil Belgeleri

Üniversitemizde %100 İngilizce eğitim verilen bölümler hariç tüm akademik birimlerin eğitim dili Türkçe’dir. Bu nedenle üniversitemize kendi imkânları ile okumak isteyen adayların online başvurularda C1 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi sunmaları gerekmektedir.

Lisansüstü programlara başvurularda T.C. Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan veya %100 İngilizce Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvuran adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 • Lisansüstü Programlar için kabul edilen Türkçe Dil Yeterlik Belgeleri
 •   Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Yeterlik Belgesi,
 •   Devlet üniversitelerinin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlik Belgesi,
 •   Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesi,
 •   TÖMER tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesi.
 • İngilizce Dil Belgeleri

İngilizce-Yüksek Lisans ve tüm Doktora Programlarına başvuran adaylar Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen Yabancı Dil Yeterlik Belgesini online başvuruda eklemek zorundadırlar.

 • %100 İngilizce Eğitim Verilen Lisansüstü Programlar:
 •   Turizm İşletmeciliği (Yüksek Lisans)
 •   Bilgisayar Mühendisliği (Yüksek Lisans)
 •   Tarımsal Biyoteknolji (Yüksek Lisans-Doktora)
 • Kabul edilen İngilizce Yeterlik Belgeleri:
 •   YDS (İngilizce)
 •   TOEFL
 •   CAE
 •   CPE
 •   PEARSON Akademik

Eğitim Dili Türkçe olan Yüksek Lisans programlarına başvuran uluslararası adaylardan İngilizce Yeterlik Belgesi aranmaz.

Önemli Not : Enstitüler ,Yabancı Dil Yeterlik Belgesi koşullarında Enstitü Kurulu Kararıyla değişiklik yapabilirler.

Sayfa Özeti: Lisansüstü Geçerli Dil Yeterlikleri

Anahtar Kelimeler: