Akdeniz Üniversitesi

ÖN LİSANS ve LİSANS PROGRAMLARI

 • Türkçe Dil Belgeleri

Üniversitemizde %100 İngilizce ve Almanca eğitim verilen bölümler hariç tüm akademik birimlerin eğitim dili Türkçe’dir. Bu nedenle üniversitemize kendi imkânları ile okumak isteyen adayların kesin kayıtta B2 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi sunmaları gerekmektedir.

Ön lisans ve Lisans Programları için aşağıda yer alan Türkçe Yeterlik Belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adaylara, kayıt yaptırdıktan sonra Türkçe Yeterlik Belgesi getirmek için 1 (bir) yıl süre ile öğrenime ara izni verilir.

Bu adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar ve Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası geçerli sınavlardan yeterli sınav sonucuna sahip olanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 • Ön lisans ve Lisans Programları için kabul edilen Türkçe Dil Yeterlik Belgeleri
 •   AKUS Türkçe Sınavı Sonucu,
 •   Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı,
 •   Akdeniz Üniversitesi Türkçe Yeterlik Belgesi,        
 •   Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi
 • İngilizce Dil Belgeleri

İngilizce hazırlık sınıfı bulunan ve/veya eğitim dili  % 100 İngilizce olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeyleri Yükseköğretim Kanunun 49 uncu maddesine ve 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından yapılacak düzenlemeye göre yürütülür.

Buna göre;

İngilizce hazırlık sınıfı bulunan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık okuyup okumayacakları aşağıdaki koşullar doğrultusunda değerlendirilerek karar verilir.

    a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlanması
   b) Bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: "Test of English as a Foreign Language gibi) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla başarılı olunması.
   c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (b) bendindeki sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla başarılı olunması. (Bu sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılı geçmemesi şarttır.)

 • İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Lisans Programları:
 •   Turizm İşletmeciliği %100 İngilizce
 •   İngiliz Dili ve Edebiyatı %100 İngilizce
 •   Bilgisayar Mühendisliği %100 İngilizce
 •   İngilizce Öğretmenliği  %30 İngilizce
 •   Gerontoloji  %30 İngilizce 
 •   Çevre Mühendisliği %30 İngilizce
 •   Elektrik-Elektronik Mühendisliği %30 İngilizce
 • Kabul edilen İngilizce Yeterlik Belgeleri:
 •   YDS (İngilizce)
 •   TOEFL
 •   CAE
 •   CPE
 •   PEARSON Akademik
 • Almanca Dil Belgeleri

Eğitim dili  % 100 Almanca olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Almanca yeterlik düzeyleri Yükseköğretim Kanunun 49 uncu maddesine ve 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından yapılacak düzenlemeye göre yürütülür.

Buna göre;

Almanca hazırlık sınıfı olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık okuyup okumayacakları aşağıdaki koşullar doğrultusunda değerlendirilerek karar verilir.

    a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlanması.
    b) Bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TestDaF gibi) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla başarılı olunması.
    c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (b) bendindeki sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla başarılı olunması.(Bu sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılı geçmemesi şarttır.)

 • Almanca Hazırlık Sınıfı Bulunan Lisans Programları:
 •   Alman Dili ve Edebiyatı (%100 Almanca)
 • Kabul edilen Almanca Yeterlik Belgeleri:
 •   YDS (Almanca)
 •   TestDaF
 •   DSD II
 •   TELC Deutsch
 •   Goethe Institut 

Sayfa Özeti: Ön Lisans ve Lisans Geçerli Dil Yeterlikleri

Anahtar Kelimeler: