Akdeniz Üniversitesi

ÖN LİSANS ve LİSANS PROGRAMLARI

1) Üniversitemizde %100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı kazanan adaylar hariç eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır. Türkçe yeterlik şartı aranan adaylar akademik takvimde yer alan “katkı payı yatırma ve kayıt yenileme süresi” içerisinde belgelerini kayıt yaptırdıkları birime teslim etmek zorundadır. Katkı payı yatırma ve kayıt yenileme süresinin tamamlanmasından sonra belgelerini teslim edenler, ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılında kesin kayıt yaptırdıkları diploma programına başlarlar.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar, yurtiçinde veya yurtdışında %100 Türkçe dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olanlar ve Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası geçerli sınavlardan yeterli sınav sonucuna sahip olanlardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

(3) Programlara yerleştirilen adayların Türkçe yeterlikleri

  • Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Düzey Sınavındaki başarı düzeyine,
  • Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine,
  • Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi

Türkçe Yeterlik Belgesi (C1 ve üzerinde) sahip olan adaylar öğrenimine başlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar için Akdeniz Üniversitesi-TÖMER tarafından eğitim-öğretim yılı başlamadan Türkçe Düzey Sınavı yapılır.

Türkçe Düzey Sınavından 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler eğitim öğretime başlar. Türkçe Düzey Sınavında 69 ve altında puan alan öğrencilere eğitim öğretime başlayamaz.

C1 seviyesinde yeterlik belgesine sahip olmayan adaylara, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için 1 (bir) yıl süre ile öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, dilerlerse kendi imkânları ile (maddi giderler kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla) Akdeniz TÖMER tarafından verilen Türkçe kurslarına kayıt yaptırabilirler. Bu kurslardaki yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından başarılı olmaları halinde Akdeniz TÖMER tarafından verilecek belge ile (Türkçe Yeterlilik Belgesi) bir sonraki eğitim öğretim yılında Türkçe düzey sınavına girmeden eğitimlerine başlayabilirler. Ayrıca adaylar bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu maddenin 3. bendinde yer alan belgelerden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlar. Türkçe öğretim programından en fazla 2 (iki) eğitim-öğretim yılı kadar sürede Türkçe Yeterlik alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

Yabancı Dilde Yeterlik

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitim dili  % 100 yabancı dilde olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeyleri Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Sınav Yönergesi’nin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

Üniversitemizde %100 ya da en az %30 yabancı dilde eğitim veren diploma programları için programın yabancı dil koşulunu sağlayan bir dilde ortaöğretiminin tamamını bitirenler ile dil koşulunu sağlayan bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezun olanlardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

ÖSYM tarafından Merkezi Yabancı Dil Sınavı’na (YDS) eşdeğerliği kabul edilen sınavlar: TOEFL, CAE, CPE, PEARSON PTE.

Sayfa Özeti: Ön Lisans ve Lisans Geçerli Dil Yeterlikleri

Anahtar Kelimeler: