Akdeniz Üniversitesi

Mevcut tüm lisansüstü programlarımız listelenmiştir. Her program için Uluslararası öğrenci kontenjanı açıp açmama kararı ve sayısı her akademik dönemde enstitülerce belirlenmekte ve ilanla duyurulmaktadır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Aile Sağlığı
 • Anatomi
 • Tıbbi Biyokimya
 • Biyofizik
 • Tıp Bilişimi
 • İmmünoloji
 • Kalıtsal Kan Hastalıkları
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Fizyoloji
 • Pulmoner Fizyoterapi
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Üreme Biyolojisi
 • Hastane Enfeksiyonları
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları
 • Diyabetik Hasta Eğiticisi
 • Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi
 • İmmünohematoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıp Eğitimi
 • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
 • Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Hemşirelikte Yönetim
 • Hemşirelik Esasları
 • İmmünofarmakoloji
 • Onkolojik Eğitim ve Klinik Araştırma
 • Radyoterapi Fiziği
 • Kök Hücre

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ – DOKTORA PROGRAMLARI

 • Tıbbi Biyokimya
 • Biyofizik
 • Tıp Bilişimi 
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Fizyoloji
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Tıbbi Biyoloji
 • Anatomi
 • İmmünoloji
 • Psikiyatri Hemşireliği
 • Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Halk Sağlığı hemşireliği
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Hemşirelikte Yönetim
 • Spor Bilimleri
 • Ortodonti (Süleyman Demirel Üniversitesi ile ortak program)
 • Pedodonti (Süleyman Demirel Üniversitesi ile ortak program)
 • Endodonti (Süleyman Demirel Üniversitesi ile ortak program)
 • Protetik Diş Tedavisi (Süleyman Demirel Üniversitesi ile ortak program)
 • Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Sayfa Özeti: Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Anahtar Kelimeler: