Akdeniz Üniversitesi

Sıkça Sorulan Sorular

1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?SSS

Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili %100 yabancı dilde eğitim veren programlar hariç Türkçe’dir. Eğitimi %100 yabancı dilde olan programlarımız:

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans ve Yüksek Lisans Programları (İngilizce)
  • Turizm İşletmeciliği Lisans Programı (İngilizce)
  • Bilgisayar Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları (İngilizce)
  • Tarımsal Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları (İngilizce)
  • Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
  • Gen ve Hücre Tedavisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları (İngilizce)
  • Alman Dili ve Edebiyatı Lisans ve Yüksek Lisans Programları (Almanca)

2-Uluslararası öğrencilerin Üniversitenize başvurusunda hangi sınavlar kabul edilir?

Uluslararası öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavına (AKDENİZ YÖS) girmeleri gerekmektedir.

3-Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (AKDENİZ YÖS) hangi alanlardan oluşur?

AKDENİZ YÖS-2020’de Matematik, Geometri ve IQ alanlarından oluşan 80 soruluk çoktan seçmeli tipte sorular içeren Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. 

AKDENİZ YÖS-2020 Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacaktır.

Temel Öğrenme Becerileri Testinde, her aday için Matematik, Genel Yetenek ve Eşit Ağırlık puan türü olmak üzere 3 farklı puan türü belirlenir. Adaylar en fazla 10 (on) diploma programı tercih edebilir.

(1) Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 45 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

(2) Ön lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksekokullarının bölüm ve programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 35 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

(3) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 45 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

4-Uluslararası Öğrenci Kabulü için başvuru koşulları nelerdir?

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları şartıyla; aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar başvurabilir;

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır”. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır),

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerinden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar.

b) Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birini taşıyan aday öğrencinin başvurusu kabul edilmez:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez.

5-Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (AKDENİZ YÖS) ne zaman ve nerede yapılır?

a)     Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

b)    Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı yurtiçi ve yurtdışında yapılmaktadır. Hangi merkezlerde yapılacağı her yıl Üniversitemiz Senatosunda karara bağlanarak belirlenir ve Üniversitemiz resmi internet sayfasında (yos.akdeniz.edu.tr) yayımlanır.

6-Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (AKDENİZ YÖS) ne kadar süre ile geçerlidir?

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (AKDENİZ YÖS) 1 yıl süreyle geçerlidir.

7- AKDENİZ YÖS başvurusu nasıl yapılır?

Yurtiçinden ve yurtdışından başvurular, Akdeniz Üniversitesi resmi internet sayfası (yos.akdeniz.edu.tr) üzerinden online olarak yapılır.

8-Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Tercih ve Yerleştirmelerinde ülke kontenjanı uygulaması var mıdır?

Akdeniz Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenci yerleştirmelerinde ülke kontenjanı uygulaması yoktur. Yerleştirmelerde tercihleri değerlendirilecek adaylar, başvurulan programların kontenjan sayısı ve tercih sırası dikkate alınarak tercih edilen programın puan türüne göre AKDENİZ YÖS sonucunun büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla belirlenir.

9-Sonuçlar nerede duyurulur?

Adaylar başvuru sonuçlarını yos.akdeniz.edu.tr online başvuru sistemine kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilirler. Kayıt hakkı kazanan adayların, kabul belgelerini yos.akdeniz.edu.tr web sayfasından alarak, Türkiye dış temsilciliklerinden  “öğrenci vizesi’’ almaları gerekir.

10-Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır?

Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Akdeniz Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesinde yer alan kesin kayıt belgelerini teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

11-Türkçe Yeterlik Sınavına girecek adaylar nasıl belirlenir?

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığın bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar, yurtiçinde veya yurtdışında %100 Türkçe dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olanlar veya Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası geçerli sınavlardan yeterli sınav sonucunda sahip olanlardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

Programlara yerleştirilen adayların Türkçe Yeterlikleri:

-Akdeniz Üniversitesi-TÖMER tarafından yapılan Türkçe Düzey Sınavındaki başarı düzeyine,

-Akdeniz Üniversitesi-TÖMER tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine,

-Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine göre belirlenir.

Türkçe Yeterlik Belgesi (C1 ve üzerinde) sahip olan adaylar Türkçe Yeterlik Sınavına girmeden eğitime başlayabilirler.

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar için Akdeniz Üniversitesi-TÖMER tarafından eğitim-öğretim yılı başlamadan Türkçe Düzey Sınavı yapılır.

Eğitim dili %100 İngilizce ve Almanca olan programlarda Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir.

12-Yabancı Uyruklu Öğrenciler için öğrenim ücreti nasıl belirlenir?

Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen “öğrenci cari hizmet bedeli maliyeti” üst sınırını aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek internet sayfamızda yayınlanır.

13-Uluslararası öğrenciler değişim programından yararlanabilirler mi?

Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana, Erasmus, Farabi) yararlanabilirler.

Detaylı bilgiye http://uio.akdeniz.edu.tr/tr linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim için: intstudents@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Sıkça Sorulan Sorular

Anahtar Kelimeler: