Akdeniz Üniversitesi


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SÜRECi


Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş yapabilmeleri için Üniversitelerinde okudukları bölümün Üniversitemizde bulunması gerekmektedir.

Söz konusu bölüm üniversitemizde var ise, ilgili bölüm için yurt dışı yatay geçiş kontenjanı açılması ve yatay geçiş koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları lisans programları için Temmuz ayında önlisans programları için Şubat ve Temmuz ayında açıklanmaktadır.

Kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ve Uluslararası İlişkiler ofisinin web sayfalarında yayınlanmaktadır.


YATAY GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR


  • Yurtdışından yatay geçişlerde, yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlar arasında olması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi gerekir.
  • Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve ayrılacağı programda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının en az 4 üzerinden 3.00 ya da 100 üzerinden 80 olması gerekmektedir. İlk yılsonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yılsonunda yatay geçiş yapılamaz.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


Başvurular, dilekçeyle Akdeniz Üniversitesinin ilgili yükseköğretim kurumuna, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede başvurulan öğretim programı belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir.

  • Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı
  • Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi.
  • Disiplin cezası almadığını gösterir belge.
  • Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi.
  • İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.
  • Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeleri de eklenmeleri gerekir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.


SONUÇLARIN İLANI


Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında duyurulur ve yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.


İLETİŞİM


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Rektörlük Ek Hizmet Binası
(A) Blok 1. Kat Kampus Konyaaltı/ANTALYA
Tel: +90 242 227 44 95
Faks: +90 242 310 15 09
E-Posta: oidb@akdeniz.edu.tr


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

Rektörlük Binası Dumlupınar Bulvarı, 07059,
Kampus, ANTALYA
Tel : +90 242 310 60 12
Faks: +90 242310 66 29
E-Posta: intstudents@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SÜRECİ

Anahtar Kelimeler: